Zagadnienia do pracy dyplomowej

Procedura dyplomowania na kierunku Fizjoterapia

Procedura dyplomowania na kierunku Wychowanie fizyczne

Pytania egzaminacyjne - studia I i II stopnia Wychowanie fizyczne

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Procedura dyplomowania na kierunku Turystyka i Rekreacja

Studia I stopnia

Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej, obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020

Studia II stopnia

Zagadnienia do obrony pracy dyplomowej, obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022