Wychowanie Fizyczne

Ekstremalnie ciekawy kierunek dla niezwykle aktywnych ludzi. 

Społeczeństwo coraz wyraźniej dostrzega potrzebę ruchu, sprawności fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu. W ten trend idealnie wpisuje się absolwent kierunku Wychowanie fizyczne – specjalista posiadający wszechstronne przygotowanie nie tylko do pracy w szkole, ale też w szeroko rozumianej rekreacji i sporcie. Realizacja zajęć z różnorodnych form fitnessu, gier zespołowych, sportów zimowych czy wodnych, daje absolwentowi szeroki wachlarz możliwości na rynku pracy. Wybierz karierę w sporcie a na pewno nie czeka Cię nuda!

KARIERA

Nauczyciel wychowania fizycznego, jest przygotowany do wypełniania funkcji kształcących, wychowawczych i opiekuńczych. W ramach dodatkowych kwalifikacji sportowych osiągniętych w toku studiów, absolwent jest przygotowany do działalności usługowej, w tym zarządczej, koordynacyjnej, specjalistycznej, doradczej oraz pomocniczej w sektorze sportu, jednostkach samorządu terytorialnego czy ośrodkach sportu.

SPECJALNOŚCI

Studia II stopnia, na kierunku wychowanie fizyczne, prowadzone są w ramach dwóch specjalności (do wyboru). Wybór specjalności sportowej w toku studiów, dokonywany jest na 3 semestrze.
Specjalność:
  • nauczycielsko-instruktorska (specjalizacja sportowa do wyboru: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie);
  • nauczycielsko-trenerska (specjalizacja sportowa do wyboru: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie, trener personalny, trener przygotowania motorycznego).Wymagania wstępne – pozytywnie zdany egzamin dyplomowy na studiach I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne

WYMAGANIA WSTĘPNE

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne.

PREDYSPOZYCJE

Sprawność fizyczna i zainteresowanie szeroko rozumianą kulturą fizyczną oraz otwartość na nowoczesne formy aktywności ruchowej. Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w grupie oraz formułowania myśli i wyrażania opinii.

MIEJSCE ODBYWANIA WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ

Opole, ul. Prószkowska 76, II Kampus Politechniki Opolskiej, pływalnia Wodna Nuta oraz ośrodki narciarskie na terenie Europy.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia II stopnia, na kierunku wychowanie fizyczne, trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.

PRAKTYKI

Obowiązkowe praktyki realizowane są w wymiarze 240 godzin, w tym:

  • ogólnopedagogiczna (30 godzin),
  • przedmiotowa w szkole (120 godzin),
  • praktyka instruktorska (90 godzin).

SEKRETARIAT KIERUNKU

Adres: ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 130), 45-758 Opole

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską