Wychowanie Fizyczne

Ekstremalnie ciekawy kierunek dla niezwykle aktywnych ludzi.

Społeczeństwo coraz wyraźniej dostrzega potrzebę ruchu, sprawności fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu. W ten trend idealnie wpisuje się absolwent kierunku Wychowanie fizyczne – specjalista posiadający wszechstronne przygotowanie nie tylko do pracy w szkole, ale też w szeroko rozumianej rekreacji i sporcie. Realizacja zajęć z różnorodnych form fitnessu, gier zespołowych, sportów zimowych czy wodnych, daje absolwentowi szeroki wachlarz możliwości na rynku pracy. Wybierz karierę w sporcie a na pewno nie czeka Cię nuda!

KARIERA

Absolwent nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w szkołach podstawowych. Miejscem zatrudnienia absolwenta kierunku wychowanie fizyczne mogą być również placówki edukacji pozaszkolnej, przedszkola, kluby i organizacje sportowe oraz placówki o charakterze sportowym i turystyczno-rekreacyjnym.

SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia – specjalność nauczycielsko-instruktorska, trwają 6 semestrów.  Na ostatnim roku studiów studenci realizują wybraną specjalizację sportową:
 • piłka nożna,
 • piłka ręczna,
 • piłka siatkowa,
 • koszykówka,
 • lekkoatletyka,
 • pływanie,
 • edukacja zdrowotna,
 • żeglarstwo.
Wybór specjalizacji sportowej, dokonywany jest na 5 semestrze.  

PREDYSPOZYCJE

Sprawność fizyczna i zainteresowanie szeroko rozumianą kulturą fizyczną oraz otwartość na nowoczesne formy aktywności ruchowej. Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w grupie oraz formułowania myśli i wyrażania opinii.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, język polski.

MIEJSCE ODBYWANIA ZEJĘC

Opole, ul. Prószkowska 76, II Kampus Politechniki Opolskiej oraz m.in. pływalnia Wodna Nuta, ośrodki narciarskie na terenie Polski, jezioro na terenie Polski.

PRAKTYKI

Obowiązkowe praktyki realizowane są w wymiarze 240 godzin, w tym:

 • ogólnopedagogiczna (30 godzin),
 • przedmiotowa w szkole (120 godzin),
 • praktyka instruktorska (90 godzin).

SEKRETARIAT KIERUNKU

Adres: ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 130), 45-758 Opole

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską