Turystyka i Rekreacja

Jak profesjonalnie organizować eventy, zarządzać firmą, prowadzić centrum SPA tego wszystkiego dowiesz się u nas!

Studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja to rzetelna wiedza, ciekawe doświadczenia i nowe umiejętności, które niewątpliwie przydadzą się w pracy zawodowej w branży turystycznej, eventowej i prozdrowotnej. To liczne wyjazdy terenowe, spotkania z praktykami i ciekawe zajęcia projektowe a także możliwość współpracy z czołowymi firmami branży turystycznej i rekreacyjnej.

OPIS

Studia trwają 4 semestry w trybie dziennym. Kończą się nadaniem tytułu magistra. Tok studiów obejmuje liczne wyjazdy terenowe i umożliwia zdobycie nowych umiejętności w zakresie odnowy biologicznej, organizacji imprez turystycznych oraz zarządzania firmą w branży turystycznej i rekreacyjnej.

Student studiów  II stopnia na kierunku „Turystyka i Rekreacja może wybrać jedną z dwu specjalności:

  • Event management, po ukończeniu której absolwent jest przygotowany do samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwami turystycznym i rekreacyjnymi oraz organizowania imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Posiada kwalifikacje do inicjowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji, a także kreatywnego poruszania się na rynku pracy.
  •  Odnowa biologiczna z elementami dietetyki absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej m.in. w: ośrodkach SPA i odnowy biologicznej, sanatoriach, placówkach sportowych i rekreacyjnych. Zna zasady tworzenia planów żywieniowych oraz podstawy dietetyki. 

KARIERA

Absolwent zna zasady tworzenia produktów turystycznych, a także podmioty, cele i instrumenty polityki turystycznej. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w sektorze turystyki krajowej i zagranicznej (hotele, obiekty gastronomiczne, ośrodki rekreacyjne i sportowe, jednostki obsługi ruchu turystycznego), w administracji rządowej i samorządowej, na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji, w organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach a także w ośrodkach SPA i odnowy biologicznej, sanatoriach, placówkach sportowych i rekreacyjnych.

PREDYSPOZYCJE

Komunikatywność, ciekawość świata, otwartość na innych; kierunek dla osób pasjonujących się podróżami, różnymi rodzajami turystyki, aktywnym organizowaniem i spędzaniem czasu wolnego.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja lub ukończenie kierunków takich jak: Wychowanie Fizyczne, Fizjoterapia, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka.

 W przypadku gdy kandydat ukończył kierunek o zbliżonym programie i osiągnął zbliżone efekty uczenia się, będące podstawą do realizacji programu studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja, przyjęcie na studia II stopnia jest możliwe z wyznaczeniem różnic programowych których uzupełnienie jest konieczne do osiągnięcia założonych efektów uczenia się dla studiów I stopnia.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Opole, Prószkowska 76, II kampus PO, liczne wyjazdy terenowe

PRAKTYKI

90h Praktyki zawodowej w podmiotach gospodarki turystycznej lub w instytucjach działających w sferze odnowy biologicznej i dietetyki.

SEKRETARIAT KIERUNKU

Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 226), 45-758 Opole

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską