Turystyka i Rekreacja

To przygoda, za którą będą Ci płacić!

Brzmi kusząco i tak też wygląda w praktyce: absolwent ,,TiR-u” raczej nie ugrzęźnie w stosach papierów, ani też nie będzie w swojej pracy ziewał, chyba, że ze zmęczenia, przy ognisku wieńczącym spływ kajakowy gdzieś na Antypodach. Kojarząca się wprost z tym kierunkiem organizacja podróży i opieka nad jej uczestnikami to jednak nie wszystko. To także edukacja zdrowotna i krajoznawcza, animacja czasu wolnego i pomoc w odnowie biologicznej i psychicznej społeczeństwa. Umiejętność zarządzania prowadzenia i zarządzania firmą w szeroko rozumianym obszarze turystyki i rekreacji.

OPIS KIERUNKU

Studia trwają 6 semestrów w trybie dziennym. Kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Tok studiów obejmuje liczne wyjazdy terenowe i umożliwia zdobycie nowych umiejętności w zakresie: narciarstwa, żeglarstwa, turystyki górskiej i rowerowej. Obfituje także w spotkania z praktykami oraz możliwość współpracy z czołowymi firmami branży turystycznej (ITAKA).

Specyfika studiów wymaga od absolwenta opanowania wiedzy w kilku dziedzinach, w tym humanistycznej, przyrodniczej, ekonomicznej i organizacyjno-prawnej oraz umiejętności praktycznych, umożliwiających działalność zawodową w branży turystycznej i rekreacyjnej.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: filozofia, historia architektury i sztuki, psychologia, prawo, ekonomia, zarządzanie.

Wśród treści kierunkowych znajdziemy: podstawy turystyki i rekreacji, geografię turystyczną, krajoznawstwo, obsługę ruchu turystycznego, podstawy marketingu, finanse przedsiębiorstw, turystykę aktywną.

Student kierunku Turystyka i Rekreacja może wybrać jedną z dwu specjalności:

  • hotelarstwo i gastronomia, po ukończeniu której jest przygotowany do inicjowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiada umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego przedsiębiorstwami hotelarskimi i gastronomicznymi;
  • trener zdrowego stylu życia, po ukończeniu której posiada umiejętność planowania, organizowania i prowadzenia treningu zdrowotnego oraz zajęć relaksacyjnych dla osób w różnym wieku. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć ruchowych w plenerze oraz w obiektach sportowo – rekreacyjnych.

KARIERA

Absolwent kierunku „Turystyka i Rekreacja” jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w sektorze turystyki krajowej i zagranicznej (hotele, domy wypoczynkowe, ośrodki rekreacyjne i sportowe, jednostki obsługi ruchu turystycznego), w administracji rządowej i samorządowej, na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki i rekreacji oraz w organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

PREDYSPOZYCJE

Komunikatywność, ciekawość świata, otwartość na innych; kierunek dla osób pasjonujących się podróżami, różnymi rodzajami turystyki, aktywnym organizowaniem i spędzaniem czasu wolnego.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: biologia, geografia, historia, język polski

MIEJSCE REALIZACJI WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ

Opole, Prószkowska 76, II kampus PO, liczne wyjazdy terenowe

PRAKTYKI

  • 60 h Praktyki zawodowe w obiektach noclegowych
  • 90 h Praktyki zawodowe w biurach podróży

SEKRETARIAT KIERUNKU

Adres: ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 226), 45-758 Opole

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską