Rady naukowe dyscyplin

Biuro dyscypliny nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

prof. dr hab. Janusz Iskra
dr hab. Jerzy Sacha, prof. Ucz.
dr hab. Rafał Tataruch, prof. Ucz.
dr hab. Dawid Bączkowicz, prof. Ucz.
dr hab. Edyta Majorczyk. prof. Ucz.
dr hab. Mariusz Migała, prof. Ucz.