Wydziałowa Rada ds. jakości kształcenia

Wydziałowa Rada ds. jakości kształcenia

 Wydziałowa Rada ds. jakości kształcenia

dr Bożena WOJCIECHOWSKA-MASZKOWSKA

Przewodnicząca Rady

 

dr Iwona KULIK-PAROBCZY

Członek Rady

dr Tomasz BOHDAN

Członek Rady

dr Maja ZAGÓRNA-GOPLAŃSKA

Członek Rady

Martyna SOCHOR

Interesariusz wewnętrzny-studentka

Florian WONS

Interesariusz wewnętrzny-student

Bartłomiej KUNYSZ

Interesariusz wewnętrzny-student

Grzegorz SKIBA

Interesariusz zewnętrzny

Mirosław ŚNIGÓRSKI

Interesariusz zewnętrzny

Renata WOJAS

Interesariusz zewnętrzny