Pracownicy

Dziekan

Biuro Dziekana

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 35), 45-758 Opole

email: wwfif@po.edu.pl

Prodziekan ds.
organizacyjnych

Biuro Prodziekana

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 2), 45-758 Opole


Prodziekan ds.
dydaktyki

Biuro Prodziekana

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 35), 45-758 Opole 

email: student.wwfif@po.edu.pl

Przewodniczący dyscypliny nauk o kulturze fizycznej

ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole 
Tel.: 698 932 562 
Pokój: P9-20

Przewodniczący dyscypliny nauk o zdrowiu

ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Tel.: 77 449 8275
Pokój: 219 (budynek 9)

Pracownicy administracyjni

Specjalista ds. administracyjnych

Biuro dyscypliny nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 
Adres: ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 24), 45-758 Opole

Samodzielny referent ds. administracyjnych

Samodzielny referent ds. administracyjnych

Biuro kierunku Wychowanie Fizyczne

Adres: Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 130), 45-758 Opole 

Samodzielny referent ds. finansowych

Adres: ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 23), 45-758 Opole

Starszy specjalista naukowo-techniczny

Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 212), 45-758 Opole

Specjalista ds. administracyjnych

ul. Prószkowska 76/9a, 45-758 Opole
Pokój: 33

Specjalista ds. administracyjnych

Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 120), 45-758 Opole

Specjalista ds.
praktyk

Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 31), 45-758 Opole

Specjalista ds. ekonomicznych

Samodzielny referent ds. technicznych

Biuro Centrum Obsługi Studenta

Specjalista ds. studenckich

Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 20), 45-758 Opole

Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii