Władze Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Prodziekan ds. organizacyjnych

Prodziekan ds. dydaktyki

Biuro Dziekana

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 35), 45-758 Opole wwfif@po.edu.pl

Biuro Prodziekana ds. organizacyjnych

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 2), 
45-758 Opole


Biuro Prodziekana ds. dydaktyki

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 35), 
45-758 Opole

student.wwfif@po.edu.pl