Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik katedry

Zastępca kierownika katedry

Sekretariat

Adres: ul. Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 130), 45-758 Opole

Kadra

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci