Instruktor odnowy psychosomatycznej

Post

Współczesny styl życia związany jest z przeciążeniem sensorycznym, wysokimi wymaganiami technicznymi i izolacją społeczną – mimo licznych kontaktów – stwarza to środowisko, w którym ludzie stają się wobec siebie wyobcowani i podatni na zaburzenia psychosomatyczne. Pojawiają się przewlekłe, nadmierne wymagania, takie jak: długotrwała opieka nad bliskimi, stresujące relacje, zmartwienia rodzinne lub długotrwałe problemy w pracy. Nowoczesne podejście do dyskusji na temat utrzymania dobrostanu człowieka zorientowane jest na umacnianie indywidualnych zasobów odpornościowych organizmu oraz na kształtowaniu rezyliencji. Studia podyplomowe: Instruktor odnowy psychosomatycznej dają narzędzia do długofalowego, skutecznego, naturalnego wspomagania zdrowia w życiu codziennym.

ADRESACI

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów co najmniej I stopnia kierunków medycznych, okołomedycznych, przyrodniczych, pedagogicznych, związanych z hotelarstwem i psychologicznych, a także innych kierunków. Dla absolwentów innych kierunków przewidziano rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą motywacji do podjęcia kształcenia podyplomowego na niniejszych studiach.

UZYSKIWANE KOMPETENCJE

 • studia pogłębiają wiedzę z zakresu medycyny stylu życia w tym odnowy psychosomatycznej w świetle najnowszych badań,
 • uczą umiejętności niezbędnych do prowadzenia odnowy psychosomatycznej w ośrodkach spa i wellnes oraz ośrodkach zajmujących się umacnianiem i wspieraniem dobrostanu psychofizycznego w życiu codziennym.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • zajęcia teoretyczne prowadzone w formie zdalnej (piątek po południu),
 • studia podyplomowe trwają 2 semestry,
 • studia realizowane są w trakcie 10 zjazdów sobotnio-niedzielnych (średnio raz w miesiącu), 
 • studia kończą się uzyskaniem świadectwa studiów podyplomowych: Instruktor odnowy psychosomatycznej,
 • kadra obejmująca zarówno nauczycieli akademickich, jak i wybitnych praktyków,
 • zróżnicowana forma zajęć, obejmująca także warsztaty z technik obniżających napięcie typu body & mind.

 

OPŁATY

Studia mają charakter odpłatny –  2600,00 zł/semestr:

 • Za pierwszy semestr do dnia: 10.10.2023 r.
 • Za drugi semestr do dnia: 10.03.2024 r.

Opłata może zostać wniesiona w równych ratach po 650 zł w następujących terminach:

 • semestr zimowy: I rata do 10.10.2023 r., II rata do 10.11.2023 r., III rata do 10.12.2023 r., IV rata do 10.01.2024 r.
 • semestr letni: I rata do 10.03.2024 r., II rata do 10.04.2024 r., III rata do 10.05.2024 r., IV rata do 10.06.2024 r.

REKRUTACJA

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe,
 • poświadczona przez Uczelnię lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kolorowa fotografia w wersji elektronicznej w formacie JPG o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Rekrutacja rozpoczyna się 01.07 i potrwa do 17.09.2023 godz.23.59

Link do systemu rekrutacji IRK: https://irk.po.edu.pl/pl/news/

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Opole, ul. Prószkowska 76, II Kampus Politechniki Opolskiej
 

SEKRETARIAT KIERUNKU

Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 226), 45-758 Opole

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską