Fizjoterapia- studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia

Twoją pasją jest pomaganie innym, cenisz pracę z ludźmi, lubisz mierzyć się z wyzwaniami? Ta propozycja jest dla Ciebie!

To ciekawe i urozmaicone studia, które przygotowują do wykonywania pełnego wyzwań zawodu. Studenci fizjoterapii przyswajają wiedzę na temat ludzkiego ciała oraz jego funkcjonowania, uczą się prawidłowo wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne oraz diagnozować, programować i prowadzić terapię, by przywracać sprawność, niwelować ból i poprawiać jakość życia pacjentów z różnymi chorobami i w różnym wieku. Absolwenci znajdują pracę w gabinetach i oddziałach rehabilitacji, ośrodkach Spa i Wellness, szkołach i klubach sportowych.

OPIS KIERUNKU

Studia trwają 10 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym).
Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra z prawem do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF).


Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu poprawnego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz kwalifikacje wymagane do prowadzenia fizjoterapii u osób w każdym wieku, z różnymi dysfunkcjami i jednostkami chorobowymi. Posiadają także pogłębioną wiedzę z zakresu prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej i interpretacji jej wyników, specjalistycznych metod postępowania terapeutycznego oraz planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Daje to możliwość pracy indywidualnej, w zespołach rehabilitacyjnych placówek służby zdrowia, ośrodkach sportowych lub odnowy biologicznej oraz organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby, które uzyskały tytuł magistra fizjoterapii, przygotowane są do podjęcia studiów podyplomowych, licznych kursów z zakresu specjalistycznych metod wykorzystywanych w fizjoterapii. Ponadto, dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom z zakresu planowania i prowadzenia badań naukowych, absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia – doktoranckich.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: anatomia człowieka (prawidłowa, palpacyjna, rentgenowska), fizjologia, biomechanika kliniczna, kinezjologia, genetyka, farmakologia, psychoterapia, ekonomia i marketing w służbie zdrowia, języki obce.

Wśród treści kierunkowych są m.in. takie bloki przedmiotowe jak: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy, terapia manualna, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach wewnętrznych, metody specjalne fizjoterapii oraz diagnostyka funkcjonalna i planowanie fizjoterapii w poszczególnych dziedzinach medycyny, badania wysiłkowe.

Studenci mają możliwość elastycznego kształtowania toku studiów poprzez wybór przedmiotów najbliższych ich zainteresowaniom. Na liście przedmiotów obieralnych znajdują się między innymi: dietetyka, fitness, zajęcia w wodzie, podstawy jogi, odnowa biologiczna, refleksoterapia, trening stabilizacyjny, taping medyczny, drenaż limfatyczny, taśmy mięśniowe człowieka oraz alternatywne metody diagnostyczne i terapeutyczne. Znaczna część zajęć klinicznych prowadzona jest w placówkach służby zdrowia lub specjalistycznych pracowniach

KARIERA

Choroby, starzejące się społeczeństwo, rosnąca świadomość zdrowego trybu życia, potrzeba poprawy jakości życia powodują, że pracy w zawodzie fizjoterapeuty nie zabraknie! Ukończenie kierunku fizjoterapia daje szeroki zakres możliwości podjęcia pracy na stanowisku fizjoterapeuty w placówkach służby zdrowia, takich jak szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne, zakłady rehabilitacji czy ośrodki sanatoryjne i uzdrowiska. Stanowiska fizjoterapeuty są również w placówkach oświatowych (np. w międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej, w ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych), klubach sportowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej oraz organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), działających na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami. Coraz większą popularność zdobywają gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA i Wellness, kluby fitness oraz kliniki zdrowia i urody, gdzie fizjoterapeuci również znajdują zatrudnienie.

PREDYSPOZYCJE

Sprawność fizyczna, empatia, troskliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów, kultura osobista, cierpliwość, odporność na stres, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, otwartość na nabywanie nowych umiejętności, chęć pomagania innym.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, język polski.

MIEJSCE REALIZACJI WIĘKSZOŚCI ZAJĘĆ

II Kampus Politechniki Opolskiej przy ulicy Prószkowskiej 76, 45-758 Opole.

PRAKTYKI

Fizjoterapia to zawód medyczny oparty na posiadaniu umiejętności praktycznych, stąd też w programie studiów przewidziano 1560 godzin praktyk zawodowych. Podzielono je na 7 etapów: praktyka asystencka, praktyka z kinezyterapii, praktyki z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu oraz praktyki profilowane. Studenci kierunku realizują praktyki zawodowe na oddziałach klinicznych, w przychodniach rehabilitacyjnych i gabinetach fizjoterapii na terenie województwa opolskiego, ale też w miejscu swojego zamieszkania. Wszystkie miejsca realizacji praktyk są odpowiednio wyposażone w profesjonalny i nowoczesny sprzęt terapeutyczny i diagnostyczny, z kolei opiekunami praktyk są fizjoterapeuci – profesjonaliści na co dzień pracujący z pacjentami, co daje gwarancję odpowiedniego przygotowania do wykonywania zawodu w przyszłości.

 

SEKRETARIAT KIERUNKU


Prószkowska 76 (budynek nr 9, pok. 35), 45-758 Opole

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską